• 4 سال پیش

  • 127

  • 05:29

فریدون مشیری - کوچه

رادیو آفلاین
1
1
0

فریدون مشیری - کوچه

رادیو آفلاین
  • 05:29

  • 127

  • 4 سال پیش

توضیحات
اشعار فریدون مشیری با صدای زهرا شیبانی

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads