• 4 سال پیش

  • 202

  • 02:22

سهراب سپهری - از روی پلک شب

رادیو آفلاین
1
1
0

سهراب سپهری - از روی پلک شب

رادیو آفلاین
  • 02:22

  • 202

  • 4 سال پیش

توضیحات
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads