• 4 سال پیش

  • 126

  • 02:40

سهراب سپهری - زندگی رسم خوشایندی است

رادیو آفلاین
2
2
0

سهراب سپهری - زندگی رسم خوشایندی است

رادیو آفلاین
  • 02:40

  • 126

  • 4 سال پیش

توضیحات
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads