• 4 سال پیش

  • 143

  • 07:38

پادکَستِ اجازه نده شکست متوقفت کنه - AUD-20200227-WA0028.

کمند
1
1
0

پادکَستِ اجازه نده شکست متوقفت کنه - AUD-20200227-WA0028.

کمند
  • 07:38

  • 143

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این پادکست انگیزشی شکستها را در مسیر زندگی عاملی برای کمال روح انسان می دانم. انسانها آفریده شده اند که با عبور از مشکلات لیاقت خود را برای رسیدن به جاودانگی پرودرگارشان اثبات کنند. پس از شکست نهراسید. آزیتا ابراهیمی

با صدای
آزیتا ابراهیمی هنرمند صدا پیشه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads