• 4 سال پیش

  • 93

  • 06:09

دکلمه شعر کردی کرماشانه گم شاری شیرینم- گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
1
1
0

دکلمه شعر کردی کرماشانه گم شاری شیرینم- گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 06:09

  • 93

  • 4 سال پیش

توضیحات
کرمانشاه بهشت غرب کشور

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads