• 3 سال پیش

  • 160

  • 03:04

گر که دستی را بگیری شهر بی غم می شود گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
0
0
1

گر که دستی را بگیری شهر بی غم می شود گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 03:04

  • 160

  • 3 سال پیش

توضیحات
دکلمه انگیزشی

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads