• 4 سال پیش

  • 65

  • 05:55

دکلمه زندگی چیست، چرا می آییم؟ با صدای آزیتا ابراهیمی

کمند
4
توضیحات
زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش از هر کرانه پیداست ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads