• 7 سال پیش

  • 5

  • 28:38

بازی های من و شانس عزیزم - بخش سوم

شنوتو
2
2
0

بازی های من و شانس عزیزم - بخش سوم

شنوتو
  • 28:38

  • 5

  • 7 سال پیش

توضیحات
بازیهای من و شانس عزیزم چندی پیش که میزبان آقای علی کرمی در شنوتو بودیم، قرار شد کتاب ایشان صوتی شود. و ایشان هم موافقت کردند که خودشان زحمت خوانش کتاب را به عهده بگیرند. آنچه خواهید شنید نتیجه این تصمیم و این همکاریست. آقای کرمی با شوخ طبعی هنرمندانه و کلام صمیمشان شنونده را به سفری صوتی و خیال انگیز می برند در پیچ خم تغزل، اوهام شعرگونه و اینجا و آنجا طنزهای ظریف. این کتاب در شش فایل صوتی به علاقمندان ارایه می شود که به صورت جداجدا و یا کلی قابل دانلود هستند. روال صوتی داستانها مانند خود کتاب است بجز هشت داستانک اول که به ضرورت ساختار صوتی، به پایان بخش دوم فایلهای صوتی اضافه شده اند. در مجموعه داستانهای صوتی حاضراز موسیقی هم بهره گرفته شده است تا فضای شنیداری مطبوعی برای شنونده ایجاد شود. بخصوص در داستان "سفر به غربتر" تلفیق موسیقی و داستان پررنگتر است. شما را به شنیدن این تجربه صوتی دعوت می کنیم. فهرست داستانها فایل صوتی بخش اول: 1- از بازیهای من و شانس عزیزم 2- اشتباه فیلم باز من 3- جایی هست 4- گاهی مرگ سر می زند 5- ازین فریادکش فرهاد 6- نکته سنجی جوراب گوره خری 7- ترس خانگی 8- نامه ای به گوسفند دور دست 9- زایان دل نوازم 10- دوستم بیشتر از من پا داشت 11- خانواده خوش مرگ ما 12- از عشق تو من الاغ سانچو پانزام 13- یک دو سه، دو دو سه 14- مردی که زیاد لیز می خورد 15- محاسبات سینه سوخته ها 16- قصه ی اختراع زبان 17- پارک ما دو دیوانه داشت، یکی شان عاقل شد، یکی شان مُرد 18- زنبورک نوازی ناشیانه برای بتهوون 19- پیمان فایل صوتی بخش دوم: 20- "ر.چ." تلنگر می زند 21- سرنخهایی از پرونده ای تقریبا جنایی... 22- حکایت آن چهار ظریف بربند... 23- کش ... 24- از خاطرات... 25- نامه 26- کاراته بازی با سرنوشت 27- کارآگاه دستگیر می کند 28- منجی کلاغ ساده دل 29- رد سُم 30- آدمهای دون کرمیلونه 31- مرگ قهرمان 32- سوسن آن زن زمینی فایل صوتی بخش سوم: 33- شب درد 34- روشنایی رویا 35- آن شب مرگ آور فایل صوتی بخش چهارم: 36- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرو 37- توپ گلف خونی تنها فایل صوتی قسمت پنجم: 38- ازدواج پس از انفجار اتمی ترین بمب آمریکایی فایل صوتی بخش ششم: 39- سفر به غربتر

shenoto-ads
shenoto-ads