• 8 سال پیش

  • 134

  • 11:21

دولت و فرزانگی (خلاصه) - بخش اول

شنوتو
11
11
0

دولت و فرزانگی (خلاصه) - بخش اول

شنوتو
  • 11:21

  • 134

  • 8 سال پیش

توضیحات
خلاصه کتاب حکایت دولت و فرزانگی . نویسنده : مارک فیشر بخش اول شامل فصل 1: حکایت مشاوره مرد جوان با خویشاوندی دولتمند فصل 2 : حکایت دیدار جوان با باغبانی سالمند فصل 3 : حکایت آموزش جوان، برای غنیمت شمردن فرصت و خطر فصل 4 : حکایت به حبس افتادن جوان فصل 5 : حکایت آموزش ایمان بخش دوم شامل فصل 6 : حکایت آموزش تمرکز بر هدف فصل 7 : حکایت کشف نفوذ کلام فصل 8 : حکایت نخستین اشنایی با دل گل رخ فصل 9:‌حکایت تسلط بر ضمیر ناهشیار فصل 10: حکایت بحث درباره ارقام و قواعد بخش سوم شامل فصل 11 : حکایت یادگیری نیکبختی در زندگی فصل 12 : حکایت یادگیری بیان خواسته‌ها در زندگی فصل 13: حکایت کشف اسرار باغ گل سرخ فصل 14: حکایت لحظه‌ای که هریک به راه خود می رود صدابردار و کارگردان: الهام حیدری

shenoto-ads
shenoto-ads