• 6 سال پیش

  • 1.0K

  • 20:42

تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟

ترجمان علوم انسانی
3
3
0

تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمی‌خیزد؟

ترجمان علوم انسانی
  • 20:42

  • 1.0K

  • 6 سال پیش

توضیحات
سرزنش قربانیان راهی است برای اجتناب از پذیرش اینکه بعضی امورِ غیرقابل‌تصور می‌تواند برای خودِ شما اتفاق بیفتد

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads