• 5 سال پیش

  • 5.5K

  • 26:19
فقط نیمی از دوستی‌های جهان «متقابل» است

فقط نیمی از دوستی‌های جهان «متقابل» است

ترجمان علوم انسانی
5
فقط نیمی از دوستی‌های جهان «متقابل» است
  • 26:19

  • 5.5K

  • 5 سال پیش

فقط نیمی از دوستی‌های جهان «متقابل» است

ترجمان علوم انسانی
5

توضیحات
حتی بهترین دوستان هم ممکن است روزی دشمن شوند، چرا دوستی این‌قدر آسان زهرآگین می‌شود؟

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads