• 6 سال پیش

  • 1.3K

  • 15:44

عشق لنین به ادبیاتْ انقلاب روسیه را شکل داد

ترجمان علوم انسانی
3
3
0

عشق لنین به ادبیاتْ انقلاب روسیه را شکل داد

ترجمان علوم انسانی
  • 15:44

  • 1.3K

  • 6 سال پیش

توضیحات
لنین از دانشش درباره آثار کلاسیک برای انقلاب اکتبر 1917 استفاده زیادی کرد

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads