• 6 سال پیش

  • 61

  • 18:00

سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

همیار وب
2
2
0

سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

همیار وب
  • 18:00

  • 61

  • 6 سال پیش

توضیحات
سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی سوالی است که خیلی ها در ذهن خود دارند. دوستان زیادی این سوال رو از من پرسیده اند و من در پادکست یک شنبه های همیار وب این هفته قصد دارم در مورد سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی صحبت کنم. پاسخ به سوالات خیلی از دوستان در این پادکست گفته شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads