• 1 سال پیش

  • 65

  • 20:41

اسبا‌ب کشی - بخش اول

نی‌آوران
0
0
0

اسبا‌ب کشی - بخش اول

نی‌آوران
  • 20:41

  • 65

  • 1 سال پیش

توضیحات
فصلی و بخشی از تاریخ معاصر با شمال شرقی کلان شهر تهران و مجموعه‌ی کاخ موزه‌ی نیاوران گره می‌خورد. آب و هوای مطلوب آن جغرافیا و چشم اندازی که از شمال و شرق به البرز و قله ی پر برف دماوند داشته نخست بار دل شاهان قاجار را برد و و پس از آن فرح دیبا و پهلوی دوم را به آن خطه کشاند. قصه این نقل مکان واقعه‌یی است که در این قسمت و شماره‌ی آتی به آن خواهیم پرداخت.

با صدای
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads