• 1 سال پیش

  • 61

  • 17:11

شاهِ بی‌شین

نی‌آوران
0
0
0

شاهِ بی‌شین

نی‌آوران
  • 17:11

  • 61

  • 1 سال پیش

توضیحات
درختای سر به فلک کشیده نیاوران که شاخ در شاخ صف کشیده و سر به آسمون سائیده‌اند، فغان و شیون «شاهان بی‌شین» زیادی رو شنیدن و دیدن در اون چشم‌انداز، از نمایش بی‌مزه برادرزاده‌ی خواجه‌ی تاجدار تا فرار پسر پدر معزول در تبعید. تاریخ عبرته، حتی از نگاه یه برگ ....

با صدای
پوریا معلم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads