• 1 سال پیش

  • 91

  • 11:51

کلام آغازین

نی‌آوران
1
1
0

کلام آغازین

نی‌آوران
  • 11:51

  • 91

  • 1 سال پیش

توضیحات
در مجموعه‌ی نیاوران علاوه بر باغ (محوطه‌ی بیرونی عمارت‌ها) چندین بنای تاریخی وجود دارد. فتحعلی شاه نخستین پادشاه قاجار بود که آن زمین نیزار را برای ساخت کاخی ییلاقی تستطیع کرد، اگرچه عمارت‌ها او باقی نماند. حال آن مجموعه مشتمل است بر: کاخ صاحبقرانیه کوشک احمد شاهی کاخ محمدرضا پهلوی به انضمام موزه‌ی اتومبیل و کتابخانه‌ی سلطنتی، موزه جهان نما و ... پادکست نی‌آوران علاوه بر معرفی تاریخی کاخ موزه و بخش‌های آن، ضمن بازخوانی اسناد مربوطه، نیم نگاهی نقادانه دارد به وضعیت امروز. نقد بر خصایصی که ریشه‌هایش را ضمن بازخوانی تاریخ معاصر، باز می‌توان یافت. راوی و نویسنده: پوریا معلم

با صدای
پوریا معلم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads