• 1 سال پیش

  • 30

  • 19:59

در آستانه

نی‌آوران
1
1
0

در آستانه

نی‌آوران
  • 19:59

  • 30

  • 1 سال پیش

توضیحات
در آستانه‌ی باغ ایستاده‌ام، در ابتدای راه. شکوه و جمالی دارد این مجموعه با این درختان سر به فلک کشیده که عمری دیرسال دارند. سالهاست اینجا ایستاده‌اند و دیده‌اند چه بسیار کسان را از شاه و وزیر و وکیل، تا عالم و عامی که آمدند و رفتند. آنک من اینجا در آستانه‌ی ورودی کاخ موزه ایستاده‌ام و کنارم جمال شاه حسینی است، او از ساکنان پر سابقه‌ی محله‌ی نیاوران است. پدر بزرگش «آخوند ابوتراب شاه‌حسینی» طبیب شاه قاجار بود که گه گاه به همین کاخ فراخوانده می‌شد. جمال شاه حسینی را حافظه‌ی کاخ موزه‌ی نیاوران از بعد پیروزی انقالب تا به امروز می‌دانند. شرحی از رسیدن نیروهای انقلابی در روزهای آغاز پیروزی انقالب اسلامی بدین مکان را از قول او خواهیم شنید. همچنین در فرصت این قسمت از تغییر شیوه نامه‌ی حفاظت از فضای سبز مجموعه از پارک به باغ خواهم گفت، و از شوق مخاطبانی که به تماشای کاخ موزه می‌آیند.

با صدای
پوریا معلم
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads