• 1 سال پیش

  • 29

  • 01:46

کسب و کارهای محلی را چطور میتوان گسترش داد؟

رادیو ویدان
0
0
0

کسب و کارهای محلی را چطور میتوان گسترش داد؟

رادیو ویدان
  • 01:46

  • 29

  • 1 سال پیش

توضیحات
تبلیغات موثر در کسب و کار یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار محسوب می‌شود. نقش تبلیغات در کسب ‌و کار ، در موفقیت یا عدم موفقیت اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها بسیار مهم است. insta : https://www.instagram.com/rabbani/ youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYsSIYxeyqL2CDKm-G5Dg2A twitter : https://twitter.com/Mmrabbani_

shenoto-ads
shenoto-ads