• 2 سال پیش

  • 49

  • 03:14

راه رسیدن به موفقیت درفروش ازبرایان تریسی

رادیو ویدان
0
0
0

راه رسیدن به موفقیت درفروش ازبرایان تریسی

رادیو ویدان
  • 03:14

  • 49

  • 2 سال پیش

توضیحات
برایان تریسی می گوید :سوال پرسیدن راه شما به سمت موفقیت است! مهمترین واژه در موفقیت وتمام بخش های زندگی وکار چیزی نیست جز پرسش پرسیدن درست ومحترمانه باعث می شود بیش از آنچه فکرکنید درهای موفقیت روی شما زندگیتان باز شوند برترین فروشندگان هر صنف اخلاقیات ورفتارهای مشابهی باهم دارند،همه آنها آرام،مهربا،راحت وگرم ودوستانه اند و به افکار مردم خیلی اهمیت می دهند مهمترین عامل در هرفروش وکسب وکاری گوش دادن دقیق به پاسخ های مشتری است هرچقدربیشتر گوش کنید بیشتر یاد می گیرید چطور خدمات را به مشتری ارایه دهید تا مشتری هم به اهداف ونیاز هایش برسد در این ویدیو با برخی از مهمترین عامل ها در روابط اجتماعی فروش وبهترین مهارت های روابط فروش آشنا می شویم برای تهیه وتماشای ویدان "صفرتا100 فروش"از برایان تریسی به لینک زیر مراجعه کنید https://vidone.ir/cr/22

shenoto-ads
shenoto-ads