• 2 سال پیش

  • 61

  • 03:37

با افراد منفی چطور برخورد کنیم؟

رادیو ویدان
1
1
0

با افراد منفی چطور برخورد کنیم؟

رادیو ویدان
  • 03:37

  • 61

  • 2 سال پیش

توضیحات
همه ما گاهی با افرادی که افکار، رفتارها و احساسات سمی داشته اند برخورد داشته ایم، و ممکن است این افراد با رفتارهای آزارنده خود ما را آزار داده باشد. اکثر اوقات افراد حساس و با عواطف مثبت گرفتار این گونه افراد می شوند. در این فایل راهکارهایی آورده شده است تا بتوانید در مقابله با اینگونه افراد عکس العمل های مثبتی از خود بروز دهید و روابط خود را مدیریت نمایید.

shenoto-ads
shenoto-ads