• 2 سال پیش

  • 55

  • 03:14

چطور یک ارتباط موثر برقرار کنیم از دکترربانی

رادیو ویدان
1
1
0

چطور یک ارتباط موثر برقرار کنیم از دکترربانی

رادیو ویدان
  • 03:14

  • 55

  • 2 سال پیش

توضیحات
مشکلی که برای هر فردی در هر موقعیتی ممکن است پیش بیاید ارتباطات است. این که چگونه در جمع خود را معرفی کنیم؟چگونه به راحتی در جمع صحبت کنیم؟ اعتماد به نفس صحبت کردن در جمع را چگونه به دست آوریم؟ در این دوره تکنیک های مهم ارتباطات به شما آموزش داده خواهد شد. اما یک عامل مهمتر از تکنیک های ارتباطات که در این دوره به آن پرداخته می شود، این است که شما باید نسبت به خودتان انتظار خوبی داشته باشید تا تکنیک های ارتباطات بتوانند موثر واقع شوند. اگر شما از خودتان انتظار مثبتی نداشته باشید، قطعا ارتباط مناسب و موثری با طرف مقابلتان نخواهید داشت. https://vidone.ir/cr/365

shenoto-ads
shenoto-ads