• 3 سال پیش

  • 112

  • 08:34

دستیابی به اهداف با سخنرانی دارن هاردی

رادیو ویدان
4
توضیحات
ما به خاطر طبیعتمان موجودات هدف داری هستیم. مغز ما دائما درحال تلاش برای هماهنگ کردن دنیای بیرون با آن چیزی است که در درونمان می بینیم و دنبالش هستیم می باشد. زمانی که برای خودتان هدف تعیین می کنید به مغزتان چیزی می دهید که بتواند روی آن تمرکز کند و مانند این است که به ذهنتان چشم هایی تازه می دهید تا تمام مردم و موقعیت ها و صحبت ها و منابع و ایده ها و خلاقیتی را ببینید که در جهت هدفتان می باشد. پس دنیای برونی تان با چیزی که درونتان هست هماهنگ می شود. اهداف به شما جهت و بینش می دهند و با داشتن اهداف مشخص و مکتوب پیش چشم تان، کائنات به شما چیزی می دهد که به دنبالش هستد. نسخه کامل این سخنرانی را می توانید در سایت ویدان مشاهده کنید https://vidone.ir/cr/241

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads