• 2 سال پیش

  • 41

  • 03:27

چطور نه بگوییم؟

رادیو ویدان
2
2
0

چطور نه بگوییم؟

رادیو ویدان
  • 03:27

  • 41

  • 2 سال پیش

توضیحات
آموزش پاسخ منفی دادن به خواسته دیگران کلمه نه یکی از کلمات تخریبی اما قدرتمند و ضروری در زبان امروز است که به کار بردن آن برای خیلی ها مشکل است چرا که این افراد می پندارند اگر این کلمه را بگویند ارتباط خود را با آن فرد از دست می دهند. ما می توانیم با بکار بردن بهترین روش ها نه بگوییم بدون اینکه دعوا و مشاجره ایجاد کنیم و ارتباط خود را قطع نماییم .بسیاری از ما به دلیل اینکه قادر نیستیم کلمه نه را در نهایت احترام به کار ببریم به همه با وجود بی میلی و نارضایتی پاسخ مثبت می دهیم و خودمان را دچار درد سر می سازیم. برای این که نه گفتن را یاد بگیریم باید درباره مسائلی که برایمان اهمیت دارند تصمیم گیری کنیم. در این دوره، دکتر تاد دوت به شما کمک میکند فعالیت های خود را بر اساس اهمیت آن ها دسته بندی کنید و تصمیم بگیرید کدام یک از آن ها با اهداف و ارزش های شما مطابقت دارند. با استفاده از این توصیه ها می توانید به شکلی موثر و آگاهانه انتخاب کنید که چه زمانی بگویید بله و چه زمانی بگویید نه. علاوه بر این، دکتر دوت توصیه هایی برای نه گفتن به شکلی مختصر، صادقانه، مثبت و همراه با احترام برایتان دارد. که می توانید در لینک زیر مشاهده کنید https://vidone.ir/cr/389

shenoto-ads
shenoto-ads