• 4 ماه پیش

  • 133

  • 36:53
نمایش جنایی «باران سهمگین» قسمت پایانی

نمایش جنایی «باران سهمگین» قسمت پایانی

رادیو جاده
3
نمایش جنایی «باران سهمگین» قسمت پایانی
  • 36:53

  • 133

  • 4 ماه پیش

نمایش جنایی «باران سهمگین» قسمت پایانی

رادیو جاده
3

توضیحات
سپیده و حمیدرضا در تلاش برای یاری رساندن به دختر حادثه دیده، او را به مسافرخانه ای سر راهی انتقال میدهند. در این میان با حضور تصادفی افسر تحقیق نیروی انتظامی و اطلاع او از وقوع حادثه ای فجیع و هولناک با پوشش شب و باران سنگین در شهرک...!!!

با صدای
گروه بازیگران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads