• 1 سال پیش

  • 41

  • 15:08

اپیزود چهاردهم (کار تیمی)

جاب کست
0
0
0

اپیزود چهاردهم (کار تیمی)

جاب کست
  • 15:08

  • 41

  • 1 سال پیش

توضیحات
یک تیم کاری قوی، پایه و اساس یک کسب و کار موفق هست و یک تیم کاری با کیفیت ، تا حد زیادی تضمین‌کننده موفقیت و عملکرد صحیح یک سازمان هست . اگر کارمندان یک سازمان نتوانند به خوبی با یکدیگر هماهنگ شوند و کار کنند، مشکلاتی مثل سازماندهی ضعیف، کارهای ناتمام و برخورد و تعارض بین کارکنان در داخل سازمان پیش میاد در این اپیزود در مورد لزوم تشکیل تیم در کسب و کار- تفاوت تیم و گروه - چالش های داشتن یک تیم و اصول کار تیمی صحبت کردم

با صدای
ساناز نجد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads