• 3 سال پیش

  • 108

  • 10:49

اپیزود سوم (شبکه سازی)

جاب کست
1
1
0

اپیزود سوم (شبکه سازی)

جاب کست
  • 10:49

  • 108

  • 3 سال پیش

توضیحات
عصر ما، عصر ارتباطات است. در شرایط کنونی فردی موفق است که مهارت های ارتباطی را بلد باشد و به خوبی بداند که چگونه باید با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کند. برقراری ارتباط موثر، مزایای زیادی دارد. اگر شما بتوانید با دیگران ارتباطی مثبت و سازنده برقرار کنید، می توانید پیام خود را به دیگران به راحتی منتقل کنید، آن ها را متقاعد کنید، آن ها را مجاب به پیروی از خود کنید و خدمات و محصولات خود را به آن ها عرضه کنید.

با صدای
ساناز نجد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads