• 1 سال پیش

  • 72

  • 09:57

اپیزود یازدهم(نقشه ذهنی)

جاب کست
3
3
0

اپیزود یازدهم(نقشه ذهنی)

جاب کست
  • 09:57

  • 72

  • 1 سال پیش

توضیحات
چقدر با ابزار مایند مپ یا همون نقشه ذهنی آشنا هستید ؟‌ ‌ اگر تکنیک های نقشه ذهنی کشیدن رو بلد باشید یک گام در برنامه ریزی و مدیریت زمان جلو هستید ‌ ‌ اگه دوست داری با تکنیک های نقشه ذهنی آشنا بشی این اپیزود رو از دست نده

با صدای
ساناز نجد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads