• 3 سال پیش

  • 138

  • 11:07

اپیزود چهارم (پیدا کردن شغل ایده آل با یافتن ایکیگای )

جاب کست
0
0
0

اپیزود چهارم (پیدا کردن شغل ایده آل با یافتن ایکیگای )

جاب کست
  • 11:07

  • 138

  • 3 سال پیش

توضیحات
بر اساس آموزه های ژاپنی ها، هرکس یک ایکیگای در زندگی خود دارد. در واقع، ایکیگای، دلیل واقعی هرکس برای بیدار شدن از خواب است. دلیلی برای لذت بردن از زندگی.

با صدای
ساناز نجد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads