• 2 سال پیش

  • 921

  • 55:27

اپیزود پنجاه و شش: توسعه‌ به‌مثابه توانمندسازی حکومت – قسمت اول

دغدغه ایران
8
توضیحات
اپیزود پنجاه و ششم پادکست دغدغه ایران توسعه‌ به‌مثابه توانمندسازی حکومت – قسمت اول کشورهای در حال توسعه پس از چندین دهه تلاش برای دست یافتن به توسعه و آزمودن مسیرهای متفاوتی مبتنی بر صنعتی شدن، تعدیل ساختاری و حکمرانی خوب، کماکان با توسعه‌نیافتگی درگیر هستند. نویسندگان کتاب «توسعه به‌مثابه توانمندسازی حکومت» استدلال می‌کنند که دولت در این کشورها در «دام قابلیت» یا فقدان توانمندی افتاده‌اند. بهترین سیاست‌ها و برنامه‌ها هم در شرایط فقدان قابلیت باعث توسعه نمی‌شوند. آن‌ها روشی برای توانمندسازی دولت در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌کنند. اپیزود 56 بنیان‌های راهکار پیشنهادی این کتاب را شرح می‌دهد. حامی‌باش https://hamibash.com/dirancast اینستاگرام https://www.instagram.com/dirancast موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Various Artists - Good Condition Dos Brains - Born Again Dos Brains - Light Speed Lucida Dark - On That Dark Immortal Shore Lucida Dark - Of Death, of Love Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار اردیبهشت هزار و چهارصدویک

با صدای
محمد فاضلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads