• 2 سال پیش

  • 962

  • 01:12:39

اپیزود پنجاه - ایران، ژئوپلتیک و دیپلماسی راه - قسمت اول

دغدغه ایران
2
2
1

اپیزود پنجاه - ایران، ژئوپلتیک و دیپلماسی راه - قسمت اول

دغدغه ایران
  • 01:12:39

  • 962

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود پنجاهم پادکست دغدغه ایران ایران، ژئوپلتیک و دیپلماسی راه آرش رئیسی‌نژاد نویسنده کتاب ایران و راه ابریشم نوین (انتشارات دانشگاه تهران، 1400) در این اپیزود «ابتکار کمربند و جاده» چین، ابعاد ژئوپلتیک آن و الزامات این ابتکار برای منافع ملی ایران را تحلیل می‌کند. وی عمدتاً از مفاهیم ژئوپلتیک و دیپلماسی راه، و هم‌چنین «موازنه مثبت» برای تحلیل منافع ملی ایران در چارچوب این طرح بهره می‌گیرد. اپیزود 50 قسمت اول گفت‌وگو با آرش رئیسی‌نژاد است که قسمت دوم آن در اپیزود 51 منتشر می‌شود. موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Kitaro – Silk road Lstn – Centauri Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble - O'Neill's Cavalry March نوازندگی کمانچه – استاد کیهان کلهر Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble – Cabaliño Ahmed Nasr & Ihab Saleh – Enaby Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار فروردین هزار و چهارصدویک

shenoto-ads
shenoto-ads