• 2 سال پیش

  • 856

  • 01:07:31

اپیزود چهل‌ویکم - برنامه‌ریزی و توسعه در ایران – روایت جورج بالدوین – قسمت اول

دغدغه ایران
1
1
1

اپیزود چهل‌ویکم - برنامه‌ریزی و توسعه در ایران – روایت جورج بالدوین – قسمت اول

دغدغه ایران
  • 01:07:31

  • 856

  • 2 سال پیش

توضیحات
برنامه‌ریزی و توسعه در ایران – روایت جورج بالدوین – قسمت اول جورج بندیکت بالدوین مدیر اولین گروه مشاوران هاروارد بود که در سال 1338 برای برنامه‌ریزی توسعه وارد ایران شدند و تا سال 1341 در ایران کار کرد. کتاب «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران» اثر وی برای نشان دادن دشواری‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران است و روایتی عمیق از سال‌های اولیه تأسیس سازمان برنامه در ایران و تناقضات و دشواری‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران را نشان می‌دهد. کتاب را نشر علم با ترجمه میکائیل عظیمی در سال 1394 منتشر کرده است. موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Steven Gutheinz - The Book Makers Cxlt - A Week At The End Of Winter Jose Solano – Blend Lux-Inspira - Hidden Heart Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار دی هزار و چهارصد

shenoto-ads
shenoto-ads