• 2 سال پیش

  • 775

  • 51:55

اپیزود سی‌ونه: آمریکایی‌ها در ایران - روایتی از حکومت ساخت‌وسازی

دغدغه ایران
1
1
0

اپیزود سی‌ونه: آمریکایی‌ها در ایران - روایتی از حکومت ساخت‌وسازی

دغدغه ایران
  • 51:55

  • 775

  • 2 سال پیش

توضیحات
آمریکایی‌ها در ایران: روایتی از حکومت ساخت‌وسازی آرتور میلسپو برای بار دوم در سال 1321 راهی ایران شد تا پانزده سال بعد از مأموریت اولش، باز هم به کار ساماندهی مالیه ایران مشغول شود. این بار مأموریت او دو سال به طول انجامید و سال 1323 ایران را ترک کرد. کتاب «آمریکایی‌های در ایران» با ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نتیجه این مأموریت است. این اپیزود دومین قسمت از شرح کتاب «آمریکایی‌های در ایران» است و علاوه بر بررسی ظرفیت حکومت ایران بعد از دوران ساخت‌وسازی رضاشاه، رویکرد میلسپو به حل مسائل ایران را شرح می‌کند لینک خرید با تخفیف کتاب ایران زمین: روزگار باستان https://b2n.ir/h58685 موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Infraction Music - Wild Nature Carlos Hof – Maxime Steven Gutheinz - The Book Makers Trevor Kowalski – Aero Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار آذر هزار و چهارصد

با صدای
محمد فاضلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads