• 2 سال پیش

  • 975

  • 57:40

اپیزود سی‌وهشت: آمریکایی‌ها در ایران - رضاشاه به روایت آرتور میلسپو

دغدغه ایران
4
4
1

اپیزود سی‌وهشت: آمریکایی‌ها در ایران - رضاشاه به روایت آرتور میلسپو

دغدغه ایران
  • 57:40

  • 975

  • 2 سال پیش

توضیحات
آمریکایی‌ها در ایران: رضاشاه به روایت آرتور میلسپو آرتور میلسپو برای بار دوم در سال 1321 راهی ایران شد تا پانزده سال بعد از مأموریت اولش، باز هم به کار ساماندهی مالیه ایران مشغول شود. این بار مأموریت او دو سال به طول انجامید و سال 1323 ایران را ترک کرد. کتاب «آمریکایی‌های در ایران» با ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، گزارش این مأموریت است. میلسپو در این کتاب شرحی هم از وضعیت ایران در دوران رضاشاه و پس از آن ارائه می‌کند. بخش عمده این اپیزود به روایت میلسپو از حکومت رضاشاه اختصاص دارد و ظرفیت حکومت درایران نیز در کانون بررسی قرار دارد موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Lux Inspira - Hidden Heart هوشنگ و ارسلان کامکار – کوچه های چوارباخ فرهاد فخرالدینی – موسیقی سریال کیف انگلیسی Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار آذر هزار و چهارصد

با صدای
محمد فاضلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads