• 2 سال پیش

  • 779

  • 46:51

اپیزود چهل: دلار خیس یا دلار خشک - ارزیابی انتقادی کم‌آبی در ایران

دغدغه ایران
1
1
0

اپیزود چهل: دلار خیس یا دلار خشک - ارزیابی انتقادی کم‌آبی در ایران

دغدغه ایران
  • 46:51

  • 779

  • 2 سال پیش

توضیحات
دلار خیس یا دلار خشک: ارزیابی انتقادی کم‌آبی در ایران دائم از بحران آب، مسأله آب و کم‌آبی ایران سخن گفته می‌شود، اما ایران به چه معنا کم‌آب است؟ رویکرد مناسب برای تعریف کم‌آبی ایران چیست؟ رویکرد اقتصادی به کم‌آبی ایران چه نتایجی را نشان می‌دهد؟ آیا ایران می‌تواند پذیرای 150 میلیون نفر جمعیت باشد؟ این‌ها سؤالاتی است که اپیزود چهلم پادکست دغدغه ایران بعد از تحلیل کم‌آبی فیزیکی ایران، با تحلیلی اقتصادی از کم‌آبی به آن‌ها می‌پردازد. موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Steven Gutheinz - The Book Makers Infraction Music - Infraction Music Little Symphony – Waterton Ennio Morricone - Hamlet Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار آذر هزار و چهارصد

با صدای
محمد فاضلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads