• 2 سال پیش

  • 971

  • 46:48

اپیزود چهل‌وپنج - دومین گروه مشاوران هاروارد در ایران – قسمت اول

دغدغه ایران
1
1
0

اپیزود چهل‌وپنج - دومین گروه مشاوران هاروارد در ایران – قسمت اول

دغدغه ایران
  • 46:48

  • 971

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود چهل‌وپنجم پادکست دغدغه ایران دومین گروه مشاوران هاروارد در ایران – قسمت اول تاس اچ مک‌لئود مدیر گروه دوم مشاوران هاروارد بود که برای کمک به برنامه‌ریزی توسعه وارد ایران شدند. او کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» را بر اساس تجارب این گروه نوشت و در سال 1964 منتشر شد. کتاب را علی‌اعظم محمدبیگی ترجمه کرده و در سال 1380 توسط نشر نی منتشر شده است. اپیزود 45 قسمت اول شرح این کتاب است که بخشی از چرایی ناکامی برنامه‌ریزی توسعه در ایران را بررسی می‌کند. موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Mohammad Darabifar - Where Is The Life Christoffer Moe Ditlevsen - Buried in the Dirt Infraction Music – Digital Songs To Your Eyes - It Takes A Village Manuel Zito – Horizons Shahram Nazeri - Irane Javan Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار بهمن هزار و چهارصد

با صدای
محمد فاضلی
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads