• 2 سال پیش

  • 1.5K

  • 01:00:42

اپیزود پنجاه و دو - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت اول

دغدغه ایران
3
3
0

اپیزود پنجاه و دو - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت اول

دغدغه ایران
  • 01:00:42

  • 1.5K

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود پنجاه و دوم پادکست دغدغه ایران چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت اول متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی دهه‌هاست تلاش می‌کنند چگونگی زوال حکومت‌های غیردموکراسی، گذار به دموکراسی، تحکیم دموکراسی یا فروپاشی آن‌را توضیح داده و تبیین کنند. دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» (ترجمه علی سرزعیم و جعفر خیرخواهان، انتشارات کویر، 1390) ضمن مرور نظریه‌های دموکراسی‌سازی، تبیینی برای این فرایند ارائه کنند که بنیان اقتصادی دارد. این کتاب ، علی‌رغم اهمیت بسیار آن، به این دلیل که بخش عمده آن متکی بر مدل‌سازی ریاضی است از دسترس خوانندگان دور مانده است. پادکست دغدغه ایران با ارائه این کتاب در چند اپیزود، ضمن شرح کتاب، شنوندگان را به مطالعه این کتاب مهم دعوت می‌کند. موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions SLPSTRM – Headway Various Artists - Good Condition Songs To Your Eyes - Never Better Romansenykmusic - The InvestigationEmail: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار فروردین هزار و چهارصدویک

با صدای
محمد فاضلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads