• 2 سال پیش

  • 753

  • 01:01:36

اپیزود پنجاه‌ویک - ایران، ژئوپلتیک و دیپلماسی راه – قسمت دوم

دغدغه ایران
2
2
0

اپیزود پنجاه‌ویک - ایران، ژئوپلتیک و دیپلماسی راه – قسمت دوم

دغدغه ایران
  • 01:01:36

  • 753

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود پنجاه‌ویک پادکست دغدغه ایران ایران، ژئوپلتیک و دیپلماسی راه – قسمت دوم آرش رئیسی‌نژاد نویسنده کتاب ایران و راه ابریشم نوین (انتشارات دانشگاه تهران، 1400) در این اپیزود مسائل مربوط به رابطه چین-آمریکا و چین-اسرائیل، استراتژی موازنه مثبت و تنهایی استراتژیک ایران و تأثیر آن‌ها بر راهبرد ایران در قبال راه ابریشم نوین را بررسی می‌کند. قسمت اول این گفت‌وگو در اپیزود 50 منتشر شده است. موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Kitaro – Silk road Gabriel Saban - Drums of Battle Kitaro - silk road Dos Brains - Darkness Beyond موسیقی سریال امیر کبیر Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار فروردین هزار و چهارصدویک

shenoto-ads
shenoto-ads