• 2 سال پیش

  • 892

  • 58:08

اپیزود پنجاه و سه - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت دوم

دغدغه ایران
3
3
0

اپیزود پنجاه و سه - چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت دوم

دغدغه ایران
  • 58:08

  • 892

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود پنجاه و سوم پادکست دغدغه ایران چهارراه دموکراسی - ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی – قسمت دوم تحلیل نظریه دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون از دموکراسی به عنوان بازی میان فرادستان و فرودستان با محوریت محاسبه سود و زیان دموکراسی‌سازی که در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» (ترجمه علی سرزعیم و جعفر خیرخواهان، انتشارات کویر، 1390) ارائه شده در اپیزود 52 تشریح شده است. این اپیزود چهار دسته از عوامل مؤثر بر محاسبات فرادستان و فرودستان برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف را تشریح می‌کند. موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Various Artists - Good Condition Songs To Your Eyes – Believers David Helpling - This Burning Sky David Helpling - Here All Along David Helpling - Still As Stone David Helpling - Following the Lines Email: dirancast@gmail.com گوینده : محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار فروردین هزار و چهارصدویک

shenoto-ads
shenoto-ads