• 2 سال پیش

  • 63

  • 48:18

مولفه‌های اندیشه فمنیسم اسلامی و نقد آنها

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
الهیات فمینیستی و خوانش زنانه از متون دینی که در قرن بیستم میلادی آغاز شد یکی از عوامل موثر در اندیشه برخی محققین مسلمان برای توجه به مسئلۀ زنان بوده است. فمنیسم اسلامی در ابتدا در غرب جهان اسلام و از کشورهایی چون مصر و الجزایر برخاست و بر قرائت مجدد متون دینی اسلام با نگاه برابری جنسیتی تاکید داشت. برخی پژوهشگران، فمینیسم اسلامی را گفتمانی دانسته‌اند که تلاش دارد نسخه جدیدی از جامعه اسلامی مطلوب مبتنی بر عدالت نقش‌های زنانه اجرا کند. در فمنیسم اسلامی شاهد طیف متنوعی از نظریات و روش‌ها هستیم. برخی از آنها تنها به دنبال تامین عدالت جنسیتی در جهان اسلام هستند. برخی دیگر به دنبال پالایش دین و زدودن مفاهیم دینی از تفاسیر مردسالارانه هستند تا خوانشی مجدد با محوریت زنان ارائه دهند.

با صدای
فریبا پروینیان
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads