• 2 سال پیش

  • 53

  • 07:40

تحصیل در آلمان

کوچ رادیو
1
1
0

تحصیل در آلمان

کوچ رادیو
  • 07:40

  • 53

  • 2 سال پیش

توضیحات
آلمان بنا به دلایلی همچون هزینه مناسب تحصیل و وجود بازار کار بسیار قوی، سالهاست از مقاصد اصلی دانشجویان است. دانشجویانی که نه فقط از کشور ما، که از بسیاری کشورها جذب سیستم آموزشی این کشور می‌شوند و مسیر آینده خود را در آن ترسیم می‌کنند. در این اپیزود از نگاه پدرانی که به دنبال راهی بهتر برای پیشرفت فرزندانشان هستند، گذری داشتیم بر شرایط تحصیل در آلمان.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads