• 2 سال پیش

  • 1.6K

  • 17:54

تجهیزات حفاظت فردی-کفش ایمنی

سیف کست | safecast
2
2
0

تجهیزات حفاظت فردی-کفش ایمنی

سیف کست | safecast
  • 17:54

  • 1.6K

  • 2 سال پیش

توضیحات
کفش ایمنی از مهم‌ترین اولویت‌ها در تجهیزات حفاظت فردی به شمار می‌رود. اپیزود اول از فصل چهارم را به شکل سوال و جواب‌های کوتاه و مختصر پیرامون کفش‌های ایمنی جلو بردیم.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads