• 2 سال پیش

  • 2.9K

  • 30:34

طرح باربرداری Lifting Plan

سیف کست | safecast
4
4
0

طرح باربرداری Lifting Plan

سیف کست | safecast
  • 30:34

  • 2.9K

  • 2 سال پیش

توضیحات
وقوع حوادث در زمان جابجایی بار، به خطر افتادن نیروی انسانی و تجهیزات، خسارات جبران ناپذیر به افراد، تجهیزات و پروژه، هدر رفتن زمان و منابع مالی، پایین آمدن بهره‌وری و ... اهمیت موضوع باربرداری را برای ما مشخص می کند. عملیات باربرداری بدون لیفتینگ پلن و برنامه باربرداری با ریسک بالا همراه می‌باشد و در نهایت لیفتینگ پلن نقشه راهی برای رسیدن به هدف موفق با ریسک پایین و کنترل هزینه می‌باشد.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads