• 3 سال پیش

  • 2.2K

  • 46:17

خودمراقبتی روانشناختی

سیف کست | safecast
2
2
0

خودمراقبتی روانشناختی

سیف کست | safecast
  • 46:17

  • 2.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
خودمراقبتی به این معنی است که چه کاری انجام دهم تا بتوانیم در بیشتر ساعت­های روز حال خوب داشته باشم. چگونه از ذهن خود مراقبت کنم و با حس­های خود برخورد کنم. تا بتوانم در فراز و نشیب ها و بحران هایی که هر روز پیش می­آید و از کنترل من خارج است بر افکار و احساسات و رفتار های خود کنترل داشته باشم. چرا و چطور باید از افکار و احساسات خود مراقبت کنیم؟ توی این اپیزود میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چه فعالیت­های انجام بدیم تا با احساس بهتری روزها را سپری کنیم و خروجی بیشتر و مفیدتری داشته باشیم.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads