• 2 سال پیش

  • 2.5K

  • 38:10

کلیات پیشگیری و کنترل حریق- قسمت اول

سیف کست | safecast
6
6
0

کلیات پیشگیری و کنترل حریق- قسمت اول

سیف کست | safecast
  • 38:10

  • 2.5K

  • 2 سال پیش

توضیحات
درکشور ما، دانش حریق از موارد بارزی‌ست که درمجموعه‌های صنعتی به شدت فقر آن حس می‌شود. دراین اپیزود، قصد داریم پیرامون تمام مواردی را که می‌تواند به صورت زیرساختی در کنترل حریق به ما کمک کند، بحث کنیم.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads