• 2 سال پیش

  • 1.9K

  • 27:49

مدیریت شرایط اضطراری-قسمت دوم

سیف کست | safecast
4
4
1

مدیریت شرایط اضطراری-قسمت دوم

سیف کست | safecast
  • 27:49

  • 1.9K

  • 2 سال پیش

توضیحات
ERP یا Emergency Response Plan سند طراحی شده‌ای است که دارای روش های اجرایی لازم برای مدیریت یک شرایط اضطراری خاص می‌باشد. ERP با توجه به دانش و تجربه نوشته می‌شود. در این اپیزود به مراحل آمادگی مدیریت شرایط اضطراری خواهیم پرداخت.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads