• 2 سال پیش

  • 310

  • 23:32

اپيزود يازدهم-اوضاع خيلى خراب است!

رادیو مان
1
1
0

اپيزود يازدهم-اوضاع خيلى خراب است!

رادیو مان
  • 23:32

  • 310

  • 2 سال پیش

توضیحات
مارک منسون، با کتابِ «هنر ظریف رهایی از دغدغه» بین مردم دنیا مطرح شد و با انتشار کتابِ «اوضاع خیلی خراب است» جایگاهش را بین مخاطبانش محکم کرد. او می‌خواهد با زبان سادهٔ مردمِ کوچه و بازار، #امید را در دل آنان زنده نگه دارد و فضیلت‌های اخلاقی را به آن‌ها یادآور شود. در اپیزود ۱۱ فصلِ دوم رادیو مان، سراغ کتابِ «اوضاع خیلی خراب است» رفته‌ایم.

با صدای
اشكان امجدى
محيا ساعدى
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads