• 3 سال پیش

  • 330

  • 31:41

اپیزود سوم - معرفی کتاب های فاضل نظری

رادیو مان
5
5
1

اپیزود سوم - معرفی کتاب های فاضل نظری

رادیو مان
  • 31:41

  • 330

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود سوم رادیومان، با فاضل نظری، یکی از شاعرانِ پرمخاطبِ معاصر آشنا خواهید شد و گزیده‌ای از اشعارش را از کتاب‌های گریه‌های امپراتور، اقلیت، آن‌ها، ضد، کتاب و اکنون که توسط انتشارات سوره مهره منتشر شده‌اند، خواهید شنید.

با صدای
عبدالله روا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads