• 3 سال پیش

  • 296

  • 17:55

اپیزود دوم - سفرنامه های زنان زمان قاجار

رادیو مان
2
2
2

اپیزود دوم - سفرنامه های زنان زمان قاجار

رادیو مان
  • 17:55

  • 296

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود دوم رادیو مان، معرفی سفرنامه‌ها را ادامه داده‌ایم. «چادر کردیم رفتیم تماشا»، «سه روز به آخر دریا» و «خانم! فردا کوچ است» عنوان سه سفرنامه‌است که به قلم زنان و در زمان قاجار نوشته‌شده و توسط نشر اطراف منتشر شده‌است.

با صدای
امیر تیموری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads