• 2 سال پیش

  • 189

  • 23:47

اپیزود هفتم - معرفی هوشنگ مرادی کرمانی و کتاب هایش

رادیو مان
2
2
0

اپیزود هفتم - معرفی هوشنگ مرادی کرمانی و کتاب هایش

رادیو مان
  • 23:47

  • 189

  • 2 سال پیش

توضیحات
هوشنگ مرادی کرمانی یکی از نویسندگان معاصر و صد البته تاثیرگذار ایرانی است که خیلی از ما با قصه های مجید و سایر داستان های او خاطره داریم. در این اپیزود به معرفی هوشنگ مرادی کرمانی و کتاب هاش پرداختیم.

با صدای
اشکان امجدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads