• 2 سال پیش

  • 104

  • 26:17

چرا بورس بازان ریسک‌پذیرتر می‌شوند؟

کیان دیجیتال
1
توضیحات
در این برنامه به بررسی میانبر حسابداری ذهنی پرداخته شد. مهمان این برنامه اتاق شیشه‌ای فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه بود. در ابتدا ریشه‌ پیدایش این خطای رفتاری بیان شد و در ادامه مصداق‌هایی از این سوگیری همراه با مثال معرفی شد. حسابداری ذهنی مفهومی است که در ابتدا توسط ریچارد تیلر بیان شده است. سه دسته کلی برای تقسیم‌بندی درآمدها در ذهن وجود دارد که عبارتنداز: درآمد فعلی، دارایی فعلی و درآمد آینده که ذهن انسان با هرکدام از این موارد به شیوه‌ای متفاوت رفتار می‌کند. در ادامه این برنامه همراه فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه، تجربیات خود در زمینه مواجهه با مصداق‌های میانبر ذهنی بیان و به شرح آنها پرداخت.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads